Nền tảng học marketing online digital dành riêng cho bạn.

cropped-vtl-logo.png

Học SEO cho người mới bắt đầu, kiến thức SEO Google cơ bản

SEO (Search Engine Optimization) là việc tối ưu hóa trang web của bạn để tăng thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm như Google, Bing, Yahoo, v.v. Để bắt đầu học SEO, bạn cần hiểu các khái niệm và kỹ thuật cơ bản sau đây:

 1. Keyword research: Tìm hiểu từ khóa phù hợp với nội dung và ngành nghề của bạn.
 2. On-page optimization: Tối ưu hóa nội dung trang web của bạn, bao gồm tiêu đề, mô tả, từ khóa, hình ảnh, video, liên kết nội bộ và cấu trúc URL.
 3. Off-page optimization: Tối ưu hóa các yếu tố ngoài trang web của bạn, bao gồm liên kết đến trang web của bạn, các trang xã hội và đánh giá khách hàng.
 4. Technical SEO: Các kỹ thuật liên quan đến việc cải thiện hiệu suất và khả năng tìm thấy trang web của bạn, bao gồm tốc độ tải trang, mã hóa SSL, sitemap, robots.txt, v.v.

Sau đây là một số kỹ thuật SEO cơ bản cần phải biết để tối ưu hóa trang web của bạn:

 1. Từ khóa: Đảm bảo sử dụng các từ khóa mà người dùng có thể sử dụng để tìm kiếm trang web của bạn.
 2. Tiêu đề: Sử dụng tiêu đề hấp dẫn, chứa từ khóa phù hợp với nội dung của trang web.
 3. Mô tả: Sử dụng mô tả hấp dẫn, có sự liên quan với tiêu đề và nội dung trang web.
 4. Liên kết nội bộ: Tạo liên kết nội bộ giữa các trang web để cải thiện trải nghiệm người dùng và cấu trúc trang web.
 5. Liên kết tới trang web của bạn: Xây dựng liên kết chất lượng từ các trang web khác về trang web của bạn.
 6. Tốc độ tải trang: Tối ưu hóa tốc độ tải trang web để cải thiện trải nghiệm người dùng và thứ hạng trên công cụ tìm kiếm.
 7. Nội dung chất lượng: Cung cấp nội dung chất lượng, có giá trị cho người dùng và đáp ứng nhu cầu tìm kiếm của họ.
 8. Sitemap và robots.txt: Tạo sitemap để giúp Google tìm kiếm nội dung trang web của bạn và sử dụng