Nền tảng học marketing online digital dành riêng cho bạn.

cropped-vtl-logo.png

Hướng dẫn gõ suspend tài khoản bán hàng trên Ebay

Nếu bạn muốn tạm dừng hoạt động bán hàng trên eBay, bạn có thể sử dụng tính năng “suspend” để tạm ngưng tài khoản bán hàng. Dưới đây là hướng dẫn cụ thể:

  1. Đăng nhập vào tài khoản eBay của bạn.
  2. Chọn mục “Help & Contact” (Trợ giúp và liên hệ) ở góc trên bên phải của trang eBay.
  3. Nhập từ khóa “suspend account” (tạm ngưng tài khoản) trong thanh tìm kiếm và nhấn Enter.
  4. Chọn mục “How to temporarily suspend your account” (Làm thế nào để tạm ngưng tài khoản của bạn).
  5. Đọc kỹ thông tin về cách tạm ngưng tài khoản và nhấn nút “Contact us” (Liên hệ chúng tôi).
  6. Chọn loại câu hỏi “Manage Account” (Quản lý tài khoản) và chủ đề “Close Account” (Đóng tài khoản).
  7. Nhập nội dung yêu cầu tạm ngưng tài khoản của bạn trong mục “Description” (Mô tả).
  8. Nhấn nút “Send” (Gửi) để hoàn thành quá trình tạm ngưng tài khoản.

Sau khi hoàn thành quá trình này, tài khoản bán hàng của bạn sẽ tạm ngưng hoạt động và bạn không thể thực hiện các hoạt động bán hàng trên eBay trong thời gian tạm ngưng. Khi muốn mở lại tài khoản, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ của eBay để được hỗ trợ.