Nền tảng học marketing online digital dành riêng cho bạn.

cropped-vtl-logo.png

Hướng dẫn phân tích đối thủ để SEO hiệu quả

Phân tích đối thủ là một phần quan trọng trong chiến lược SEO hiệu quả. Dưới đây là hướng dẫn phân tích đối thủ để SEO hiệu quả:

Bước 1: Xác định các đối thủ cạnh tranh của bạn

 • Tìm các trang web cạnh tranh trực tiếp của bạn bằng cách sử dụng các công cụ tìm kiếm như Google.
 • Để tìm kiếm đối thủ cạnh tranh của bạn, hãy tìm các trang web có cùng chủ đề và nội dung với trang web của bạn.

Bước 2: Xác định các từ khóa mà đối thủ của bạn đang sử dụng

 • Sử dụng các công cụ tìm kiếm từ khóa như Google Keyword Planner hoặc SEMrush để xác định các từ khóa mà đối thủ của bạn đang sử dụng để tăng thứ hạng trang web của họ.
 • Bạn cũng nên tìm kiếm các từ khóa dài hơn, chưa được khai thác hoặc ít cạnh tranh hơn mà bạn có thể sử dụng để tăng thứ hạng của trang web của mình.

Bước 3: Xem xét nội dung trên trang web của đối thủ

 • Xem xét nội dung trên trang web của đối thủ của bạn để tìm hiểu cách họ tạo nội dung để thu hút khách hàng.
 • Xác định những điểm mạnh và yếu của nội dung của đối thủ và cố gắng tạo nội dung tốt hơn và hấp dẫn hơn.

Bước 4: Xem xét các liên kết trỏ về trang web của đối thủ

 • Xác định các liên kết trỏ về trang web của đối thủ bằng cách sử dụng các công cụ như Ahrefs hoặc Majestic.
 • Tìm kiếm các trang web có thể liên kết đến trang web của bạn để tăng độ tin cậy và tăng thứ hạng của trang web.

Bước 5: Xem xét cách đối thủ của bạn sử dụng mạng xã hội

 • Xác định cách đối thủ của bạn sử dụng mạng xã hội để tương tác với khách hàng và tăng lượng truy cập.
 • Hãy tìm kiếm các mạng xã hội phù hợp và sử dụng chúng để tăng thương hiệu và tương tác với khách hàng của bạn.

Bước 6: Đánh giá trang web của bạn so với đối thủ của bạn

 • So sánh trang web của bạn