Nền tảng học marketing online digital dành riêng cho bạn.

cropped-vtl-logo.png

Sở thích trong quảng cáo Facebook

Sở thích trong quảng cáo Facebook là một tính năng cho phép quảng cáo hiển thị cho những người dùng có sở thích, sở trường hoặc hành vi trên Facebook liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Tính năng này giúp tăng tính chính xác của quảng cáo và tăng khả năng tiếp cận với nhóm khách hàng tiềm năng.

Khi bạn tạo quảng cáo trên Facebook, bạn có thể chọn đối tượng mục tiêu cho quảng cáo của mình bằng cách chọn một hoặc nhiều sở thích cụ thể. Facebook sẽ sử dụng dữ liệu của người dùng để hiển thị quảng cáo cho những người có sở thích tương tự.

Ví dụ, nếu bạn quảng cáo sản phẩm làm đẹp, bạn có thể chọn đối tượng mục tiêu là những người có sở thích làm đẹp, thời trang, nghệ thuật trang điểm hoặc những trang Facebook của các nhãn hàng mỹ phẩm. Nếu bạn quảng cáo sản phẩm thể thao, bạn có thể chọn đối tượng mục tiêu là những người có sở thích thể thao, gym hoặc các trang Facebook của các thương hiệu thể thao.

Tuy nhiên, khi sử dụng tính năng sở thích trong quảng cáo Facebook, bạn cần chú ý đến việc không chọn quá nhiều sở thích hoặc không liên quan đến sản phẩm của bạn. Điều này có thể khiến quảng cáo của bạn bị giảm tính chính xác và dẫn đến lãng phí ngân sách quảng cáo. Nên lựa chọn sở thích cụ thể và liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn để tối ưu hóa hiệu quả quảng cáo trên Facebook.